Medline 740

Specifikacije

Duljina (m)
7,34
Broj komora
5
Masa plovila (kg)
1000
Maksimalna masa motora (kg)
-
Širina (m)
2,90
Promjer komora (cm)
60
Maksimalna snaga motora (KS)
250
Osovina motora
XL